Kelle jaoks need materjalid on?

Need materjalid on kõigile, kes soovivad õppida kasutama enda läbielatud kogemusi teiste vaimse tervise raskustega inimeste elu rikastamiseks.

  • Inimesed, kes tahavad aidata sarnaste raskuste kogejaid, kuid ei ole kindlad, kuidas tuge pakkuda
  • Inimesed, kes soovivad arendada oma suhtlusoskuseid ja leida viise, loomaks tähenduslikke ja usalduslikke suhteid
  • Huvilised igast valdkonnast või erialalt, eriti aga noorsootöö, sotsiaaltöö, kogukondade arendamise, huvikaitse jt valdkondade inimesed

Kas saan pärast nende materjalide läbitöötamist tunnistuse ja hakata tööle kogemuspõhise toetajana? 

Paraku ei saa me Sulle nende materjalide läbitöötamise järel tunnistust anda. Sellegipoolest võib see olla Su esimeseks sammuks sellel teekonnal - saamaks kogemuspõhise toetamise alast väljaõpet mõnes kohalikus organisatsioonis. Nii saad valida endale sobiliku toetamise formaadi ning keskenduda just neile teemadele ja sihtgruppidele, kellega soovid töötada. 

Kui oled juba organisatsioonis, mis pakub mingil kujul kogemuspõhist tuge, aruta julgelt mõne asjatundliku kolleegiga, millised oleksid sinu võimalused seal praktikaks ja tööks.

Sulle võib abiks olla nimekiri Peer Support+ e-kursuses kaetud teemade kohta, millega oled e-kursuse 9 peatükis ja e-raamatus juba tutvust teinud. 

  1. Kogemuspõhise toe põhitõed (vajalikud oskused, erinevad toetamise viisid ja kontekstid, toetamise õiguslik pool)
  2. Kogemuspõhise toetuse tuumväärtused ja praktikad (taastumine, võimeastamine, traumateadlikkus, isiklikud piirid, turvalisus ja usaldus)
  3. Kogemuspõhise toetuse praktiline pool (vestluse struktuur, kas ja kuidas nõu anda, kriisijuhtimine, enese- ja meeskonnahoid, kogemuspõhise toetuse rakendamine organisatsioonis)
  4. Suhtlusoskused (empaatiline kuulamine, avatud ja suletud küsimuste kasutamine, mina-sõnumid, toetamisega seotud klišeede vältimine)
  5. Oma kogemuse (või kogemusloo) jagamine vaimse tervise raskustest taastumise kohta

See pole terviklik nimekiri teemadest, mida Peer Support+ projekti kaks õppematerjali katavad - need on vaid viis peamist! 

Kuidas erineb kogemuspõhine tugi kogemusnõustamisest?

Neil kahel on suur ühisosa, ent need ei ole samad. Kogemuspõhine toetus on laiem katustermin, mille alla mahuvad mitmed erinevad toetamise viisid ja vormid. Kogemusnõustamine on üks kogemuspõhise toetamise vorme — sihipärane ja formaliseeritud toetamise vorm, mis vajab täiendavat väljaõpet ja juhendatud praktikat. (Loe nende vormide ja tüüpide kohta e-kursuse alapeatükist 1.5). Lühidalt võib aga öelda, et iga kogemusnõustaja on kogemuspõhine toetaja, aga iga kogemuspõhine toetaja pole kogemusnõustaja. Peer Support+ materjalide läbitöötamine võib olla hea esimene samm kogemusnõustaja väljaõppe suunas! 

Kogemusnõustamine on Eestis üks enim tuntud ja levinud sihipärase ja formaliseeritud kogemuspõhise toetamise vorm. Kui oled huvitatud kogemusnõustaja väljaõppest, uuri lähemalt infot ja organisatsioone Kogemusnõustajate Koja kodulehelt

Mida tähendab kogemuspõhine toetamine vaimse tervise vallas?

Kogemuspõhine tugi (ingl k peer support) on suhestumise meetod, mis aitab teisele inimesele tuge pakkuda või teiselt tuge saada, ning seda võimaldavad inimlikul tasandil sarnased kogemused ja teise inimesega ühised omadused. Kõige laiemas mõistes võib kogemuspõhist tuge kasutada mistahes olukorras, kuna inimestena kuulume mitmetesse sotsiaalsetesse rühmadesse (näiteks oleme kellegi klassikaaslased, töökaaslased, sõbrad vms) ning saame seetõttu ümbritsevaid pidada endaga sarnaseks ja võrdseks. Vaimse tervise valdkonnas pakub kogemuspõhist tuge inimene, kes on kogenud traumat, psüühikahäiret ja/või emotsionaalset pinget, ning on need kogemused läbi töötanud, neist taastunud ja omandanud kogemuspõhise toetamise põhitõed. Vaimse tervise alase kogemuspõhise toe pakkumisel võivad jagatud kogemused olla erisugused – näiteks võib teil olla ühine diagnoos või sarnane keeruline üleelamine nagu lähedase kaotus, lahkuminek, raskused tööl või suhetes jmt.

etEstonian