Tere tulemast Peer Support+ lehele

Õpi, mis on vaimse tervise kogemuspõhine toetamine

Õppematerjalid on loonud inimesed, keda innustab mõju, mis on kogemuspõhisel toel inimese vaimsele tervisele. Leiad siit sissejuhatava kursuse ning e-raamatu, mis täiendab kursust põhjalikuma ja praktilise sisuga. 

Kellele on need materjalid loodud?

  • Need materjalid on kõigile, kes soovivad õppida kasutama enda läbielatud kogemusi teiste vaimse tervise raskustega inimeste elu rikastamiseks.
  • Inimesed, kes soovivad arendada oma suhtlusoskuseid ja leida viise, loomaks tähenduslikke ja usalduslikke suhteid
  • Huvilised igast valdkonnast või erialalt, eriti noorsootöö, sotsiaaltöö, kogukondade arendamise, huvikaitse jt valdkondade inimesed

Vaimse tervise valdkonnas pakub kogemuspõhist tuge inimene, kes on kogenud traumat, psüühikahäiret ja/või emotsionaalset pinget, ning on need kogemused läbi töötanud, neist taastunud ja omandanud kogemuspõhise toetamise põhitõed.

Meie pädevused kogemuspõhises toes

Kogemuspõhine tugi (ingl k peer support) on suhestumise meetod, mis aitab teisele inimesele tuge pakkuda või teiselt tuge saada, ning seda võimaldavad inimlikul tasandil jagatud kogemused ja teise inimesega ühised omadused.

Kogenud autorid

Õppematerjalide autorid on õppinud ja töötanud vaimse tervise alase kogemuspõhise toe valdkonnas mitmeid aastaid, olles näinud ka eri tüüpi organisatsioonide praktikaid 

Rahvusvaheline vaatenurk

Ühendame perspektiive kolmest vaimse tervise organisatsioonist Euroopa kolmes riigis, et tuua kokku teadmised toetamise praktikate kohta väga erinevates sotsiaalmajanduslikes oludes ja vaimse tervise abi süsteemides. 

Eriline fookus vaimse tervise kogemuslugudel

Lugude jutustamine on kunst, ja seda eriti taastumislugude korral. Anname juhtnööre Sinu enda kogemuste jagamiseks viisil, mis on toetav ja turvaline nii Sinu kui ka Su kaaslaste jaoks. 

Mõtted kogemuspõhise toetamise kohta

Loodud kolme Islandi, Hollandi ja Eesti organisatsiooni koostöös
Projekti rahastus
etEstonian